Menjadors Educatius

Cuina ecològica i de proximitat, assoliment d’hàbits i actituds per al desenvolupament personal

El Temps de Migdia és molt més que us espai on els participants satisfan les seves necessitats alimentàries. Els nens i les nenes d’aquest espai es troben en una etapa vital on s’ha de garantir una dieta equilibrada i adequada que n’afavoreixi el creixement; on l’assoliment d’hàbits és fonamental per al seu desenvolupament personal i on s’han d’assumir valors clau per viure en societat.

Així doncs, entenem aquest projecte com un espai de lleure educatiu que fomenta la bona cuina, la salut, els hàbits i els valors socials. I és per això que a VALORS, conscients de la importància d’aquesta activitat, l’organitzem i l’estructurem posant als infants i adolescents al centre de l’activitat. Formem persones des d’una perspectiva integral i això implica assumir que qualsevol activitat en la qual els nens i les nenes participen forma part de la seva educació. El temps de migdia és, per excel·lència, el moment en què els infants i els adolescents practiquen la convivència en la seva màxima expressió: hauran de seguir una sèrie de normes (alimentàries, higièniques o de convivència), col·laborar en el funcionament de l’activitat o assumir hàbits per al seu desenvolupament social i personal.

Gràcies a la realització d’activitats i a la dinamització de patis que oferim en aquest projecte, a més, el Temps de Migdia és un espai òptim per a la combinació del lleure i l’aprenentatge de la mà d’educadors i educadores professionals.