Arts Plàstiques

A aquesta activitat proposem dur a terme un treball d’experimentació i creació, emprant les arts plàstiques com a mitjà d’expressió. Mitjançant l’ús de diversos materials i eines, així com amb la dinamització del grup, treballem la creativitat, l’enginy, la destresa i la capacitat de comunicar a través d’aquesta branca de l’art.