Bàsquet

Per les seves característiques, el bàsquet és un esport idoni per al desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques (saltar, córrer, botar…), alhora que ofereix un entorn molt favorable per al desenvolupament psicosocial dels adolescents. A més, pel fet de tractar-se d’un esport d’equip facilita el treball de valors clau com el respecte, la solidaritat, la cooperació o l’autocontrol.