Batucada / Percussió

La percussió és una activitat d’acceptació popular, de fàcil aprenentatge, que millora la concentració i la memòria, ajuda a la relaxació i es caracteritza pels seus beneficis personals i interpersonals. Els objectius que es plantegen amb l’activitat són pedagògics, preventius i recreatius. A banda, els instruments són econòmics i existeix la possibilitat de col·laborar amb grups de batucada ja formats, amb qui poder compartir experiències, coneixements, iniciatives i jornades festives.