Judo / Arts Marcials

El judo és un esport que neix a partir de simplificar moviments d’altres arts marcials. És un esport que fomenta la disciplina, el respecte pels altres i s’allunya de la violència amb una filosofia defensiva. Afavoreix el desenvolupament psicomotriu dels infants així com les relacions entre iguals, ja que es un esport amb una competitivitat basada en el respecte.