Psicomotricitat

És en els primers anys de vida dels infants que la necessitat de moviment és més evident. Conèixer el propi cos, explorar noves capacitats, descobrir possibilitats… són alguns dels eixos que vertebren aquesta proposta. Realitzant jocs i esports individuals, col·lectius i tradicionals estimularem al nen/a per desenvolupar una bona base motriu.