Serveis d’acollida

Aquest servei l’oferim amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar de pares i mares, tant a la franja del mati com a la de la tarda. Es tracta d’una proposta que es du a terme a les mateixes instal·lacions dels centres i que tant es pot fer servir de forma puntual com continuada.