Solució integral

Amb l’objectiu de respondre a un ventall el més ampli possible de necessitats de les entitats amb qui treballem, a VALORS oferim la possibilitat de combinar:

CUINA + EDUCADORS i EDUCADORES.

D’aquesta manera, sota un mateix paraigües integrem la resposta a les necessitats alimentàries pròpies del Temps de Migdia, conjuntament amb l’adquisició de valors i hàbits clau per a viure en societat.

Tots dos, elements clau per al desenvolupament personal d’infants i joves, l’eix sobre el que gira el nostre projecte de Temps de Migdia.


Cuina i cateringEducadors i educadoresSolució integral