El respecte com a valor essencial

Educació en el respecte

Considerem el respecte com la primera condició per saber viure i per posar les bases d’una autèntica convivència en pau. Aquest valor es fonamenta en la dignitat de la persona, que es dóna d’igual a igual i és compartida per tots. Tractem aspectes com ara l’educació per a la diversitat o la coeducació en coherència amb aquest valor.

Les activitats realitzades durant el temps de lleure, lluny de la seqüenciació pròpia de les classes formals a les escoles i del temps propi d’intendència dins de la llar, permeten als infants i adolescents gaudir de moments de llibertat i de convivència. Pretenem que aquests moments, més propicis per a l’assoliment de certes habilitats personals i emocionals, siguin el marc ideal per treballar un valor tan important per la convivència en societat com el respecte, cap a un mateix i cap als altres. El treball en el respecte és la base de tota la resta de valors que es poden trobar dins d’una persona, ja que és a partir el respecte a un mateix que podem viure en llibertat i felicitat, i és a partir del respecte pels altres que podem viure amb en societat.