Fonaments

Temps de lleure de qualitat

Partint de la voluntat de contribuir al desenvolupament integral d’infants i joves, des de Valors som molt conscients i assumim la importància de la nostra tasca per al creixement de tots els nostres participants. Amb els anys s’ha comprovat com la tasca en l’educació formal ha d’anar de la mà de l’educació no formal, on el temps de lleure té cada vegada més pes. A banda, les necessitats familiars i socials també han fet augmentar aquesta importància.

Per tot plegat, a Valors treballem per oferir propostes de qualitat, flexibles i que donin resposta a les necessitats de famílies i entitats, complementant així la seva proposta educativa amb activitats que fomentin habilitats i valors clau per al món en què vivim.

 

La tasca de l’educador no és podar selves, sinó regar deserts.

Clive S. Lewis, crític, acadèmic i novel·lista irlandès (1898-1963)

Aprenem per millorar

La nostra concepció de la feina consisteix a aprendre constantment de cada tasca que realitzem. Només així creiem que es pot arribar a ser millor professional i, alhora, enriquir-se a nivell humà. Basant-nos en aquesta premisa, durant els nostres 15 anys d’experiència hem pogut desenvolupar aquesta capacitat d’aprendre de cada projecte que hem tirat endavant, per anar millorant i responent de forma més ajustada tant a les necessitats d’infants i joves, com dels centres i les famílies.

Treball en equip per a  una educació de qualitat

Com en la majoria de tasques humanes, l’educació en el lleure també requereix d’un intens treball en equip que asseguri la consecució dels millors resultats. La cooperació i el treball en xarxa dels nostres educadors fan possible oferir unes activitats amb les quals centres, famílies i, sobretot, infants i joves, tinguin un grau de satisfacció molt elevat, ja sigui en el projecte d’Activitats Extraescolars, de Temps de Migdia o de Vacances. La possibilitat de gaudir d’un temps de lleure de qualitat, basat en l’educació en valors, l’aprenentatge d’habilitats socials i en activitats que permeten relacionar-se d’una forma diferent amb el grup d’iguals, és valorat de forma molt positiva i potencia el desenvolupament d’actituds, valors i normes clau.

Fem equip amb els nostres col·laboradors

A Valors tenim molt clar que la nostra tasca ha d’anar de la mà i en coherencia amb els projectes amb qui col·laborem. Es tracti d’una escola, un institut, una AMPA o un ens públic, per a nosaltres és bàsic establir un vincle directe que faci possible impulsar un PROJECTE amb les millors condicions possibles en base a les seves necessitats, al seu ideari i al seu funcionament. Només d’aquesta manera podem crear els mecanismes adequats per oferir activitats educatives de qualitat.