La sostenibilitat

Reduir, reutilitzar i reciclar

Satisfem les necessitats de la nostra generació sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures. Aquesta complexitat l’entenem en un sentit econòmic, social i ecològic. En les nostres activitats seguim el principi de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.