L’educació en el lleure

Créixer jugant

Partint d’una perspectiva biopsicosocial (dimensió física, personal i social), plantegem la nostra tasca en el temps de lleure procurant el desenvolupament integral de cada infant i adolescent, tenint sempre en compte les seves circumstàncies personals i les de l’entorn.

Els infants i adolescents, igual que els adults, han de ser considerats des d’una perspectiva integral, és a dir, a partir de la interconnexió de l’ésser biològic (el cos), l’ésser psicològic (la ment, les emocions) i l’ésser social (l’ésser biològic i psicològic en societat). Tots aquests aspectes integren l’ésser humà en un tot, que s’ha de considerar en conjunt i no només part a part.

A VALORS IPP, el nostre projecte és contemplat des d’aquesta perspectiva, en un esforç constant per integrar tot allò que conforma l’ésser humà en conjunt. En aquest sentit, tant les activitats extraescolars i el temps de lleure com els casals de vacances que gestionem són preparats i desenvolupats amb aquesta perspectiva. Les activitats del temps de lleure, per les seves particularitats, permeten fer aquest treball holístic amb les millors garanties, ja que és precisament en el temps de lleure que els infants i adolescents poden desenvolupar, alhora, totes les seves capacitats i habilitats personals i socials amb la llibertat pròpia del lleure.