Origen

Valors Projectes Educatius som una entitat d’educació en el lleure que tenim com a missió contribuir a l’educació integral d’infants i joves. Els nostres orígens es remunten més de 15 anys enrere, quan un equip de persones amb anys d’experiència en l’àmbit del lleure educatiu decidim unir esforços per iniciar aquest realista però ambiciós projecte. Durant tot aquest temps hem consolidat la nostra proposta com a creadors i impulsors de PROJECTES EDUCATIUS centrats en dos àmbits: l’esport i el lleure. La nostra propos... +info

Fonaments

Partint de la voluntat de contribuir al desenvolupament integral d’infants i joves, des de Valors som molt conscients i assumim la importància de l... +info

Identitat

A Valors tenim uns trets d’identitat propis que marquen el funcionament i la gestió de la nostra entitat. Es basen en una sèrie de principis educa... +info

L’educació en el lleure

Partint d’una perspectiva biopsicosocial (dimensió física, personal i social), plantegem la nostra tasca en el temps de lleure procurant el desenv... +info

La línia metodològica

La nostra tendència educativa és la PEDAGOGIA ACTIVA, l’aprendre fent, on l’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu. En aque... +info

El respecte com a valor essencial

Considerem el respecte com la primera condició per saber viure i per posar les bases d’una autèntica convivència en pau. Aquest valor es fonament... +info

La sostenibilitat

Satisfem les necessitats de la nostra generació sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures. Aquesta comp... +info

Activitats extraescolars amb programacions adaptades a infants i centres

Actualitat

Aquí hi trobaràs tota la informació sobre Valors que de ben segur t'interessa